สู่ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 ข้อมูลการดำเนินงาน

• ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 จะให้บริการเที่ยวรถ4เที่ยวต่อวัน จากสถานีภูเขาฟูจิชั้นที่5ผ่านทะเลสาบคาวากุจิ
• ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567 มีรถบัสวิ่งตรงไปกลับ13เที่ยวต่อวัน จากสถานีภูเขาฟูจิชั้นที่5
• ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2567 ถึง 10 กันยายน2567 มีรถบัสไปกลับ13เที่ยวต่อวัน จากสถานีภูเขาฟูจิชั้นที่5 ผ่านทะเลสาบคาวากุจิ