ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลฟูจิชิบะซากุระปี 2024

 

ระยะเวลากิจกรรม

13 เมษายน (วันเสาร์) – 26 พฤษภาคม (อาทิตย์) 2024
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป) 1,000 ถึง 1,300 เยน

เด็ก (อายุ 3 ปีขึ้นไป) 500-700 เยน

เข้าถึง

จากสถานีคาวากุจิโกะ ขึ้นรถบัสที่มุ่งหน้าไปยังสถานีชินฟูจิ
ลงที่ป้ายรถบัสเทศกาลฟูจิชิบะซากุระ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

ค่าโดยสาร: 1,470 เยน/เที่ยวเดียว