ต้นซากุระในเจดีย์ชูเรโตะจะบานเมื่อใด? พยากรณ์การบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2024

ต้นซากุระในเจดีย์ชูเรโตะจะบานเมื่อไร?
พยากรณ์การบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิปี 2024

คาดว่าจะบานวันที่ 7 เมษายน
เกือบบานเต็มที่ คาดว่าวันที่ 9 เมษายน
คาดว่าฟลูบูมวันที่ 11 เมษายน
Cherry Blossom Blizzard is April 18

*นี่คือการคาดการณ์ ณ วันที่ 2 เมษายน