การเดินทาง

Booking.com

พาสฟูจิฮาโกเนะ 3 วัน

ตั๋วพาสฟูจิ ฮาโกเนะ เป็นพาส 3 วันและสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ครอบคลุมการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในฟูจิและฮาโกเนะ ตั๋วดังกล่าวรวมไปถึงส่วนลดการเดินทางไป - กลับจากโตเกียว (ชินจูกุ) (สายโอดะคิว และรถบัสด่วนชูโอ), ใช้บริการได้ไม่จำกัดสำหรับระบบขนส่งที่ระบุไว้ในบริเวณฮาโกเนะและบริเวณฟูจิและบัตรส่วนลดในการเข้าชมและส่วนลดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับพิพิธภัณฑ์และร้านอาหารประมาณ 60 แห่ง คุณสามารถนั่งสาย Hakone Tozan Line ซึ่งวิ่งไปตามแนวลาดชันของเทือกเขาฮาโกเนะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชืื่อเสียง สามารถล่องเรือชมเมืองฮาโกเนะเหนือทะเลสาบอาชิ
ในบริเวณฮาโกเนะ / บริเวณฟูจิยังอุดมไปด้วยธรรมชาติ คุณสามารถเห็นทัศนียภาพที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล
* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


จากชินจูกุ (โตเกียว) ไปคาวากุจิโกะ

โดยรถบัสด่วน

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


จากชิบูย่า (โตเกียว) ไปคาวากุจิโกะ

โดยรถบัสด่วน

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


จากชินจูกุไปภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5

โดยรถบัสด่วน

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


จากพื้นที่คันไซ (โอซาก้า / เกียวโต) ไปคาวากุจิโกะ

โดยรถบัสด่วน

1. 21:35 สถานีเท็นโนจิ (Abeno Harukas) → 22:15 สถานีโอซาก้า (สถานีฮิกาชิ-อุเมดะ) → 23:18 สถานีเกียวโต ทางออกฮะจิโจ → 8:30 สถานีคาวากุจิโกะ

2. 21:50 สถานีโอซาก้า-อาเบะโนะบาชิ (JR สถานีเท็นโนจิ) → 22:30 สถานีโอซาก้า → 23:33 สถานีเกียวโต ทางออกฮะจิโจ → 8:52 สถานีคาวากุจิโกะ

ฟูจิคิวโค บัส

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


โดยรถไฟและรถบัสด่วน

 • ชินโอซาก้า / เกียวโต

  JR โตไกโดชินกังเซ็น "โคะดามะ"
  ประมาณ 3 ชั่วโมง

 • สถานีมิชิมะ

  จากสถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ (รถบัสด่วน)
  ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที / ผู้ใหญ่ 2,300 เยน

 • สถานีคาวากุจิโกะ

ฟูจิคิวโค บัส

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


จากนาโกยะไปคาวากุจิโกะ

โดยรถบัสด่วน

7:10 เมเท็ตสึบัส เซ็นเตอร์ → 11:30 สถานีคาวากุจิโกะ
4,500 เยน (เที่ยวเดียว), 8,100 เยน (ไป - กลับ)

ฟูจิคิวโค บัส


โดยรถไฟและรถบัสด่วน

 • นาโกยะ

  JR โตไกโดชินกังเซ็น "โคะดามะ"
  ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

 • สถานีมิชิมะ

  จากสถานีมิชิมะ ทางออกทิศใต้ (รถบัสด่วน)
  ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที / ผู้ใหญ่ 2,300 เยน

 • สถานีคาวากุจิโกะ

ฟูจิคิวโค บัส

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


จากสนามบินฮาเนดะไปคาวากุจิโกะ

โดยรถบัสด่วน

 • สนามบินฮาเนดะ อาคารระหว่างประเทศ

  ประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที / ผู้ใหญ๋ 2,520 เยน

 • สถานีคาวากุจิโกะ

เคคิว บัส

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


จากสนามบินนาริตะไปคาวากุจิโกะ

โดยรถบัสด่วน

 • สนามบินนาริตะ

  ประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที / ผู้ใหญ่ เริ่มต้น 4,000 เยน

 • สถานีคาวากุจิโกะ

เคเซ บัส

ข้อมูลการเดินทาง โตเกียว ⇔ ภูเขาไฟฟูจิ


จากอิซาวะออนเซ็นไปคาวากุจิโกะ

โดยรถบัสด่วน

สถานีอิซาวะออนเซ็น → สถานีคาวากุจิโกะ
ประมาณ 55 นาที / 1,270 เยน

ฟูจิคิวโค บัส


จากชินจูกุ (โตเกียว) ไปฮาโกเนะ

โดยรถไฟ

 • สถานีชินจูกุ

  รถด่วนสายโอดะคิว "โรแมนซ์คาร์"
  ประมาณ 90 นาที / 1,220 เยน + ตั๋วรถด่วน 1,110 เยน

 • สถานีฮาโกเนะ-ยุโมโตะ


จากสถานีโตเกียวไปฮาโกเนะ

โดยรถไฟ

 • สถานีโตเกียว

  JR รถด่วนสายโตไกโด "Acty"
  ประมาณ 70 นาที / 1,520 เยน

  JR โตไกโดสายหลัก
  ประมาณ 86 นาที / 1,520 เยน

 • าสถานีโอดาวาระ

  JR รถไฟฮาโกเนะ โทะซัง
  ประมาณ 15 นาที / 320 เยน

 • สถานีฮาโกเนะ-ยุโมโตะ


โดยชินกังเซ็น

 • สถานีโตเกียว

  JR โตไกโดชินกังเซ็น "โคะดามะ"
  ประมาณ 35 นาที / 3,280 เยน

 • สถานีโอดาวาระ

  JR รถไฟฮาโกเนะ โทะซัง
  ประมาณ 15 นาที / 320 เยน

 • สถานีฮาโกเนะ-ยุโมโตะ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่


จากสนามบินฮาเนดะไปฮาโกนะ

โดยรถบัสด่วน

 • สนามบินฮาเนะดะ อาคารระหว่างประเทศ

  8:25 / 12:35
  ประมาณ 130 นาที / 2,000 เยน

 • สถานีฮาโกเนะ-ยุโมโตะ

  10:35 / 14:45


จากพื้นที่คันไซ (โอซาก้า / เกียวโต) ไปฮาโกเนะ

โดยชินกังเซ็น

 • สถานีชินโอซาก้า

  JR โตไกโดชินกังเซ็น "โนโซมิ"
  ประมาณ 48 นาที

 • สถานีนาโกยะ

  JR โตไกโดชินกังเซ็น "ฮิคาริ"
  ประมาณ 69 นาที

 • สถานีโอดาวาระ

  JR รถไฟฮาโกเนะ โทะซัง
  ประมาณ 15 นาที / 320 เยน

 • สถานีฮาโกเนะ-ยุโมโตะ


 • สถานีเกียวโต

  JR โตไกโดชินกังเซ็น "โนโซมิ"
  ประมาณ 35 นาที

 • สถานีนาโกยะ

  JR โตไกโดชินกังเซ็น "ฮิคาริ"
  ประมาณ 69 นาที

 • สถานีโอดาวาระ

  JR รถไฟฮาโกเนะ โทะซัง
  ประมาณ 19 นาที / 320 เยน

 • สถานีฮาโกเนะ-ยุโมโตะ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่


จากนาโกยะไปฮาโกเนะ

โดยรถไฟ

 • สถานีนาโกยะ

  JR โตไกโดชินกังเซ็น "ฮิคาริ"
  ประมาณ 69 นาที / 8,570 เยน

 • สถานีโอดาวาระ

  รถไฟฮาโกเนะ โทะซัง
  ประมาณ 19 นาที / 320 เยน

 • สถานีฮาโกเนะ-ยุโมโตะ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JR Pass คลิกที่นี่